Over mij

Ik ben Nicole Wesselius, getrouwd en moeder van 2 zoons (24 en 21) en een dochter (18). Sinds 2001 werk ik in het basisonderwijs. Ik heb in die jaren veel van de school gezien. Ik heb gewerkt met kleuters, in de middenbouw en ook in bovenbouw. Ik heb niet alleen voor de klas gestaan, maar ik heb ook gewerkt met kleine groepjes kinderen met leerproblemen.

Ik zie in mijn werk als leerkracht veel kinderen met verschillende (onderwijs)behoeften. Als leerkrachten proberen we zoveel mogelijk aan de individuele behoeften van kinderen tegemoet te komen.
Toch lukt het in de klas niet altijd om ieder kind alles te geven wat het nodig heeft.

Vaak gaat het om extra instructies en begeleiding op het gebied van bijvoorbeeld rekenen, spelling of taal. Maar dit is lang niet altijd het geval. In veel gevallen gaat het om problemen die een kind heeft in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er zijn dan geen directe leerproblemen, maar er zijn wel struikelblokjes in het denken, voelen en beleven die de leerprestaties en het leefplezier kunnen beïnvloeden. Er gaat veel om in kinderkoppies! Denk maar aan bijvoorbeeld faalangst, verdriet door rouw/scheiding, boosheid, angsten.

Voor deze kinderen voelde ik mij tekortschieten in het onderwijs. De prestatiegerichte maatschappij waarin we leven vraagt veel van ons, maar zeker ook van onze kinderen. We moeten voldoen, want anders ‘vallen we uit’. Ik voel me tot deze groep kinderen aangetrokken, hier ligt een uitdaging. Uit passie voor kinderen heb ik de opleiding Kindercoach gedaan.

Met het samenvoegen van mijn onderwijservaring en coachingskennis ben ik de praktijk “Nicole Coaching” gestart.

Vertrouwen en talenten
Ik neem de tijd om jou en je kind te gaan begrijpen. Ik wil helpen om je kind subtiel maar doeltreffend weer op het goede spoor te zetten, als het zich verloren of verdwaald voelt. Mijn uitgangspunt is dat het leert zijn/haar zelfvertrouwen te vergroten en dat het zelf tot ontdekkingen/oplossingen leert te komen die eigenlijk al aanwezig zijn in zijn/haar vaardigheden, kennis en talenten.

Mijn streven is dat de coaching laagdrempelig is: voor jou als ouder/verzorger zodat je geen belemmering voelt contact te zoeken, maar zeker ook voor je kind. Je kind is het middelpunt in het hele traject, waarbij zijn/haar belevingswereld centraal staat.

Bij het coachen ga ik uit van de kansen en de kracht van je kind. Ik bouw verder op wat er wel kan en wat er wel is.

Waar kan ik met je kind aan de slag?
Mijn werkruimte is bij mij thuis. Het is een knusse plek waar jouw kind zich welkom zal voelen. Het biedt een veilige en rustige omgeving om naar je kind te luisteren, samen te werken en samen te zoeken naar oplossingen.