Kindercoaching

Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor je kind in de put dreigt te raken. Niet ieder kind praat gemakkelijk over gevoelens en zo kan het in kinderkoppies soms een chaos dreigen te worden. Denk aan opgekropt verdriet bij een overlijden, boosheid bij een scheiding, angst bij ziekte… Deze gevoelens uiten zich vaak in emoties als somberheid, piekeren, slecht slapen, boosheid en onzekerheid.
Samen met je kind zoeken we naar een oplossing bij problemen bij hooggevoeligheid, faalangst, boosheid, scheiding, rouw, verdriet, angst, gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, laag zelfbeeld etc. De oplossing zit vaak in je kind zelf en ik wil graag met hem/haar op zoek naar eigen talenten, kwaliteiten, kennis en vaardigheden om deze effectiever in te zetten om hem/haar zodoende weer lekker in ’t velletje te krijgen. Soms zal ik vaardigheden die gebrekkig zijn op een coachende wijze aanleren door het leerervaringen aan te bieden, maar ik ga uit van de expertise van je kind zelf.