SoVa-training

Sommige kinderen zijn wat ‘sociaal onhandig’. Deze kinderen vinden het vaak lastig met anderen te communiceren, contacten te leggen, nieuwe vrienden te maken en vriendschappen te onderhouden. Dit kan zorgen voor onzekerheid waardoor kinderen het gevoel krijgen nog onhandiger te worden, te falen of te worden buitengesloten. Een laag zelfbeeld, faalangst, boosheid, ruzie, eenzaamheid, gepest worden en zelfs dalende schoolprestaties zijn vaak het gevolg.
Sociale vaardigheden zijn in veel gevallen aan te leren, maar pas als we ons ervan bewust zijn hoe belangrijk ze eigenlijk zijn.

Ik ga met je kind aan de slag om het zelfvertrouwen te vergroten en ik leer vaardigheden aan, waarmee het voor zichzelf op kan en durft te komen.
Positief denken, luisteren, reageren, lichaamshouding (non-verbale communicatie) en complimentjes geven zijn zomaar wat vaardigheden die aan bod kunnen komen. Deze vaardigheden oefenen we o.a. door rollenspellen uit te spelen waarbij ook mijn vrienden (poppen) Philip, Juliane en Louis goed kunnen helpen. Aan het eind van de training heeft je kind sociale gereedschappen in zijn rugtas en weet hij of zij deze in te zetten.
SoVa-trainingen kunnen individueel of in kleine groepjes (3-4 kinderen) gegeven worden.