Bijles

Lezen

Het belang van goed en vlot kunnen lezen wordt nogal eens onderschat. Als je niet goed kunt lezen krijg je problemen bij allerlei andere vakken. Zelfs rekenen draait vaak om goed lezen en begrijpen. Ook in het dagelijks leven buiten school speelt lezen een belangrijke rol. Als je iets wilt bakken, moet je een recept kunnen lezen. Bij het invullen van een formulier, moet je begrijpen wat er staat. Je wilt het nieuws op Internet volgen, een website bezoeken. Allemaal situaties die vragen om leesvaardigheid.

Er is tal van redenen te bedenken waardoor het lezen stagneert.
Maar één ding is zeker: als lezen niet lukt, is lezen niet leuk! En voor iets dat niet leuk is, is het lastig motivatie op te brengen. Je kind komt in een negatieve spiraal terecht.
In een 1-op-1 setting ga ik met je kind aan de slag en zal ik spelenderwijs en op een afwisselende manier de leesvaardigheid in de lift proberen te krijgen.

Naast het technisch lezen besteed ik ook aandacht aan begrijpend lezen.

Mogelijk is je kind een beelddenker en heeft het andere handvatten nodig om vlot te leren lezen. Ook dan kan ik helpen. (zie ook tab Beelddenken).


Kies hier een van de andere opties: