Huiswerkbegeleiding

Heeft je kind ondersteuning nodig bij het maken of plannen van het huiswerk? Ook daar help ik graag bij. We nemen samen het huiswerk door en maken een planning. Moet er een toets, topografie of woordjes geleerd worden? Ik help je kind met het aanleren van studievaardigheden.
Ook kan ik je kind hulp bieden bij het voorbereiden van boekbesprekingen, spreekbeurten en werkstukken. Aan de hand van een stappenplan help ik je kind op weg zodat het zelf verder kan.